Podziękowania dla Partnerów WrocWalk Marathon 2019

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczną edycję wrocławskiego spaceru na medal - WrocWalk Marathon 2019!

 

We wtorek, 19.11. w Barbarze - Strefie Kultury Wrocław odbyło się spotkanie podsumowujące drugą edycję imprezy spacerowej. Wraz z przedstawicielami instytucji partnerskich omówiono WrocWalk Marathon 2019 i określono wstępny projekt przyszłorocznego wydarzenia.

Partnerzy WrocWalk Marathon 2019:


1/ Muzeum Miejskie Wrocławia

2/ Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

3/ Muzeum Architektury we Wrocławiu

4/ Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

5/ Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu - Muzeum Pana Tadeusza

6/ Konwent Bonifratrów we Wrocławiu

7/ Cywilno Wojskowa Parafia Prawosławna p.w. Św. Cyryla i Metodego

8/ Parafia Katedralna Kościoła Polsko Katolickiego p. w. Św. Marii Magdaleny

9/ Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Polsce – Kościół Opatrzności Bożej

10/ Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce – Kościół Św. Krzysztofa

11/ Parafia Grekokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego

12/ Prawosławna Diecezja Wrocławsko Szczecińska

13/ Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Imienia Jezus

14/ Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

15/ Uniwersytet Trzeciego Wieku AWF Wrocław

16/ Mała Czarna Lokalna Palarnia Sp. z o.o.

17/ Biuro Promocji Miasta Wrocławia

18/ Wrocławski Szkolny Związek Sportowy

19/ Pani Urszula Bartoszewicz – Organizator Targów Zdrowej Żywności

20/ Pan Janusz Kołodziej – Spiker imprezy

21/ Pani Julia Pomian – Koordynator Punktów Informacyjnych

 

Dziękujemy i do zobaczenia 19.09.2020 podczas WrocWalk Marathon 2020!